Wat is Aikido?


Aikido is een relatief jonge krijgskunst, gebaseerd op oudere, traditionele martiale disciplines. De principes van Aikido zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw geformuleerd door Morihei Ueshiba en draaien om begrippen als harmonie, balans, vrede en Musubi (verbintenis). Aikido is een vreedzame krijgskunst. Primair is het uitgangspunt om agressie onder controle te brengen, niet om te kwetsen of vernietigen.


Aikido kent geen competitie, daardoor kan het door iedereen op zijn of haar eigen niveau beoefend worden. Een correct uitgevoerde aikido-techniek keert de aanvalskracht en energie van de aanvaller tegen hem- of haarzelf en vereist daardoor weinig lichamelijke kracht.

“Those who are possessed by nothing possess everything”

Morihei Ueshiba


Aikidotraining omvat echter meer dan alleen het trainen van de fysieke weerbaarheid; mentale ontwikkeling is even belangrijk. Het is deze combinatie van fysieke en geeste­lijke ontwikkeling die de beoefenaar naar een hoger niveau brengt.

We werken als volgt:

  • met een meerdere partners
  • met of zonder wapens:
    • wapenstok
    • houten samoerai zwaard
    • houten mes
  • na vier keer is het opnieuw jouw beurt